កម្មវិធីជជែកដេញដោលរបស់សិស្សានុសិស្សនៃសាលាចំណេះទូទៅកុសលម្ព័ន្ធ

3 Aug, 2022 | News & Events, The Tribal School

ថ្ងៃសុក្រ ១កើត ខែស្រាពណ៍ ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស. ២៥៦៦
រតនគិរី ថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២

កម្មវិធីជជែកដេញដោលរបស់សិស្សានុសិស្សនៃសាលាចំណេះទូទៅកុសលម្ព័ន្ធ ដែលបានរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២។

29 July, 2022
The Debate of the Tribal School Students held on 29 July, 2022.