“ការប្រកួតកីឡាវាយប៉េងប៉ុង ប្រចាំតំបន់ភូមិភាគឦសាន” ពានរង្វាន់ សែន ពិសិដ្ឋ សុីម សុីដែន សាលាកុលសម្ព័ន្ធ

27 Jul, 2022 | News & Events

“ការប្រកួតកីឡាវាយប៉េងប៉ុង ប្រចាំតំបន់ភូមិភាគឦសាន” ពានរង្វាន់ សែន ពិសិដ្ឋ សុីម សុីដែន សាលាកុលសម្ព័ន្ធ

🥇ពានរង្វាន់លេខ ១: 300$
🥈ពានរង្វាន់លេខ ២: 100$

ចូលរួមប្រកួតដោយឥតគិតថ្លៃ

កាលបរិច្ឆេទប្រកួត: ០៣ កញ្ញា ២០២២
ផុតកំណត់ទទួលពាក្យ: ១២ សីហា ២០២២

🗺 អាស័យដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ៥៥ ផ្លូវលេខ៥២ ភូមិអភិវឌ្ឍន៍ សង្កាត់ឡាបានសៀក ក្រុងបានលុង ខេត្តរតនគិរី

☎️ លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង៖ 089 33 25 15 / 071 53 32 515

Website: https://tribaleducationgroup.com/

📧 Email: tribalschoolratanakiri@gmail.com