ដើម្បីទប់ស្កាត់ ឬបង្ការជំងឺគ្រុនឈាម និងមេរោគផ្សេងៗ សាលាចំណេះទូទៅកុលសម្ព័ន្ធ និងសាលាភាសាបរទេសកុលសម្ព័ន្ធ បានសហប្រតិបត្តិការជាមួយមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តរតនគិរី ដើម្បីធ្វើការបាញ់ថ្នាំ សម្លាប់សត្វមូស នៅជុំវិញ បរិវេណ ក្នុងនិងក្រៅសាលារៀន