ថវិកាចំនួន ២លានរៀល ជាសណ្តានទឹកចិត្តរបស់លោកអគ្គនាយក ជុំ សន្យា បានប្រគល់ជូនដល់សាលាវិទ្យាល័យសម្តេចឪ សម្តេចម៉ែ ដើម្បីជាការចូលរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសាលាវិទ្យាល័យផ្ទាល់។

29 Jul, 2022 | News & Events, The Tribal School

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១៥រោច ខែអាសាឍ ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស. ២៥៦៦
រតនគិរី ថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២

ថវិកាចំនួន ២លានរៀល ជាសណ្តានទឹកចិត្តរបស់លោកអគ្គនាយក ជុំ សន្យា បានប្រគល់ជូនដល់សាលាវិទ្យាល័យសម្តេចឪ សម្តេចម៉ែ ដើម្បីជាការចូលរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសាលាវិទ្យាល័យផ្ទាល់។

សូមគោរពជូនពរដល់លោកអគ្គ នាយក បានជូនប្រទះតែពុទ្ធទាំងឡាយ ៤ប្រការគឺអាយុ វណ្ណៈ សុខៈ និងពលៈ កុំឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ។