ថ្ងៃចន្ទ ១០រោច ខែបុស្ស ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ពុទ្ធសករាជ២៥៦៦ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣។ សកម្មភាពណាត់ជួបលោកអ្នកអាណាព្យាបាល ដើម្បីពិភាក្សាអំពីការសិក្សារបស់កូនៗ សម្រាប់ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេស និងថ្នាក់ភាសាចិន នៃសាលាភាសាបរទេសកុលសម្ព័ន្ធ៕ 🗺 អាស័យដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ៥៥ ផ្លូវលេខ៥២ ភូមិអភិវឌ្ឍន៍ សង្កាត់ឡាបានសៀក ក្រុងបានលុង ខេត្តរតនគិរី ☎️ លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង៖ 089 33 25 15 / 071 53 32 515 Website: https://tribaleducationgroup.com/ 📧 Email: tribalschoolratanakiri@gmail.com Facebook Page: https://www.facebook.com/TheTribalSchool/

16 Jan, 2023 | News & Events

ថ្ងៃចន្ទ ១០រោច ខែបុស្ស ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ពុទ្ធសករាជ២៥៦៦ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣។
សកម្មភាពណាត់ជួបលោកអ្នកអាណាព្យាបាល ដើម្បីពិភាក្សាអំពីការសិក្សារបស់កូនៗ សម្រាប់ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេស និងថ្នាក់ភាសាចិន នៃសាលាភាសាបរទេសកុលសម្ព័ន្ធ៕

🗺 អាស័យដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ៥៥ ផ្លូវលេខ៥២ ភូមិអភិវឌ្ឍន៍ សង្កាត់ឡាបានសៀក ក្រុងបានលុង ខេត្តរតនគិរី

☎️ លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង៖ 089 33 25 15 / 071 53 32 515

Website: https://tribaleducationgroup.com/

📧 Email: tribalschoolratanakiri@gmail.com

Facebook Page:
https://www.facebook.com/TheTribalSchool/