សូមស្វាគមន៍ បវេសនកាលថ្មី ឆ្នាំសិក្សា ២០២៣-២០២៤ ដែលនឹងចូលរៀន ថ្ងៃទី ១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣នេះ ប្អូនៗសិស្សានុសិស្សរបស់សាលាចំណេះទូទៅកុលសម្ព័ន្ធ ដែលប្រឡងថ្នាក់ទី១២ ទទួលបាននិទ្ទេស A នឹងទទួលបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តជាថវិកា ចំនួន 3000$