រាត្រីសប្បាយៗ (Staff Party) កម្មវិធីជប់លៀងគ្រួសារកុលសម្ព័ន្ធ

31 Aug, 2022 | News & Events

រាត្រីសប្បាយៗ (Staff Party)
កម្មវិធីជប់លៀងគ្រួសារកុលសម្ព័ន្ធ

ទីតាំង៖ Campus ជំនួយ
កាលបរិច្ឆេទ៖ ១០ កញ្ញា ២០២២
ម៉ោង៖ ៥ កន្លះ ទៅ

🗺 អាស័យដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ៥៥ ផ្លូវលេខ៥២ ភូមិអភិវឌ្ឍន៍ សង្កាត់ឡាបានសៀក ក្រុងបានលុង ខេត្តរតនគិរី

☎️ លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង៖ 089 33 25 15 / 071 53 32 515

Website: https://tribaleducationgroup.com/

📧 Email: tribalschoolratanakiri@gmail.com

Facebook Page:
https://www.facebook.com/TheTribalSchool/