សិក្ខាសិលាពិសេស៖ កូនខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំជំនាន់ថ្មី l ជួបជាមួយវាក្មិនជំនាញ ២ រូប

6 Aug, 2022 | News & Events

សិក្ខាសិលាពិសេស៖ កូនខ្ញុំជាអ្នកដឺកនាំជំនាន់ថ្មី

ជួបជាមួយវាក្មិនជំនាញ ២ រូប

អ្នកសម្របសម្រួល
លោក ជុំសន្យា: អគ្គនាយក & នាយកប្រតិបត្តិ កុលសម្ព័ន្ធ

ស្ដីអំពី៖ ផែនការ អនាគតកូនខ្ញុំ
លោក ហុី ចាន់ថុល: ប្រធានគ្រប់គ្រងស្ដីទីផ្នែកទីប្រឹក្សា ព្រូដិនសល ខេមបូឌា

ស្ដីអំពី៖ ចិត្តសាស្រ្តក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់បុត្រធីតា
លោក ឆាំ ប៊ុនថេត: នាយកផ្នែកបណ្ដុះបណ្ដាល ព្រូដិនសល ខេមបូឌា

🗓 កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃអង្គារ ទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

⏰ វេលាម៉ោង៖ ៩ព្រឹក ដល់ ១១ព្រឹក

🏠 ទតាំង៖ សាលាចំណេះទូទៅកុលសម្ព័ន្ធ និងសាលាភាសាបរទេសកុលសម្ព័ន្ធ

🗺 អាស័យដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ៥៥ ផ្លូវលេខ៥២ ភូមិអភិវឌ្ឍន៍ សង្កាត់ឡាបានសៀក ក្រុងបានលុង ខេត្តរតនគិរី

☎️ លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង៖ 089 33 25 15 / 071 53 32 515

Website: https://tribaleducationgroup.com/

📧 Email: tribalschoolratanakiri@gmail.com