សូមអនុមោទនាពិធីបុណ្យ វិសាខបូជា!
ការប្រារព្ធពិធីបុណ្យ វិសាខបូជា គឺជាការរំលឹកដល់ព្រឹតិ្តការណ៍ធំៗចំនួន៣ គឺថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសមណគោតម ទ្រង់បានប្រសូត បានត្រាស់ដឹង និងបរិនិព្វាន។