Archeology and Restoration Training របស់សិស្សានុសិស្សចុះកម្មសិក្សានៅប្រទេសចិនរបស់សាលាកុលសម្ព័ន្ធ
…………….
រៀននៅសាលាកុលសម្ព័ន្ធ ចេះបីភាសា (ខ្មែរ ចិន និង/រឺក៏ភាសាអង់គ្លេស)
មិនមានការតម្លើងថ្លៃសិក្សាទាំងកម្មវិធីខ្មែរ ចិន និងអង់គ្លេសរហូតដល់ឆ្នាំ២០២៦