ការិយាល័យក្រុមប្រឹក្សាវិន័យរបស់សាលាចំណេះទូទៅកុលសម្ព័ន្ធ និងសាលាភាសាបរទេសកុលសម្ព័ន្ធ

ការិយាល័យក្រុមប្រឹក្សាវិន័យរបស់សាលាចំណេះទូទៅកុលសម្ព័ន្ធ និងសាលាភាសាបរទេសកុលសម្ព័ន្ធ

News & Event ការិយាល័យក្រុមប្រឹក្សាវិន័យរបស់សាលាចំណេះទូទៅកុលសម្ព័ន្ធ និងសាលាភាសាបរទេសកុលសម្ព័ន្ធ ការិយាល័យក្រុមប្រឹក្សាវិន័យរបស់សាលាចំណេះទូទៅកុលសម្ព័ន្ធ និងសាលាភាសាបរទេសកុលសម្ព័ន្ធ។ ក្រុមជំនាញមួយក្រុមនេះ គឺដើម្បីត្រួតពិនិត្យ និងឆែកឆេររាល់ការចេញចូលរបស់សិស្សានុសិស្ស...
បន្ទប់ពិសោធន៍កំព្យូទ័រ  VRចំនួន២៤គ្រឿង ត្រូវបានគេបំពាក់ឡើងសម្រាប់សាលាចំណេះទូទៅកុលសម្ព័ន្ធ សាលាភាសាបរទេសកុលសម្ព័ន្ធ និងសាលាភាសាចិន ជុំ សន្យា

បន្ទប់ពិសោធន៍កំព្យូទ័រ VRចំនួន២៤គ្រឿង ត្រូវបានគេបំពាក់ឡើងសម្រាប់សាលាចំណេះទូទៅកុលសម្ព័ន្ធ សាលាភាសាបរទេសកុលសម្ព័ន្ធ និងសាលាភាសាចិន ជុំ សន្យា

News & Event បន្ទប់ពិសោធន៍កំព្យូទ័រ VRចំនួន២៤គ្រឿង ត្រូវបានគេបំពាក់ឡើងសម្រាប់សាលាចំណេះទូទៅកុលសម្ព័ន្ធ សាលាភាសាបរទេសកុលសម្ព័ន្ធ និងសាលាភាសាចិន ជុំ សន្យា បន្ទប់ពិសោធន៍កំព្យូទ័រ VRចំនួន២៤គ្រឿង ត្រូវបានគេបំពាក់ឡើងសម្រាប់សាលាចំណេះទូទៅកុលសម្ព័ន្ធ សាលាភាសាបរទេសកុលសម្ព័ន្ធ...
សិក្ខាសាលាស្តីពី៖ ការសិក្សាអប់រំជាអាទិភាពទីមួយសម្រាប់គោលដៅជីវិត

សិក្ខាសាលាស្តីពី៖ ការសិក្សាអប់រំជាអាទិភាពទីមួយសម្រាប់គោលដៅជីវិត

News & Event សិក្ខាសាលាស្តីពី៖ ការសិក្សាអប់រំជាអាទិភាពទីមួយសម្រាប់គោលដៅជីវិត ថ្ងៃពុធ ៩កើត ខែជេស្ឋ ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស. ២៥៦៦រតនគិរី ថ្ងៃទី ៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ សិក្ខាសាលាស្តីពី៖ ការសិក្សាអប់រំជាអាទិភាពទីមួយសម្រាប់គោលដៅជីវិតវាគ្មិន៖ លោក ណាន ស៊ីថា...
ខ្លឹមសារទាំងស្រុងនៃMOU រវាង CamTech និង Tribal Education Group

ខ្លឹមសារទាំងស្រុងនៃMOU រវាង CamTech និង Tribal Education Group

News & Event ខ្លឹមសារទាំងស្រុងនៃMOU រវាង CamTech និង Tribal Education Group ខ្លឹមសារទាំងស្រុងនៃ MOU រវាង CamTech និង Tribal Education Group។ MOU មួយនេះជាផ្លូវសម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១២នៃសាលាចំណេះទូទៅកុលសម្ព័ន្ធ ដែលប្រឡងជាប់ថ្នាក់ទី១២ ទាំងនិន្ទេសល្អ និងនិន្ទេសមធ្យម...
អនុស្សរណៈ ( MOU ) រវាងសាកលវិទ្យាល័យ CamTech និងក្រុមហ៊ុនកុលសម្ព័ន្ធអប់រំគ្រុប

អនុស្សរណៈ ( MOU ) រវាងសាកលវិទ្យាល័យ CamTech និងក្រុមហ៊ុនកុលសម្ព័ន្ធអប់រំគ្រុប

News & Event អនុស្សរណៈ ( MOU ) រវាងសាកលវិទ្យាល័យ CamTech និងក្រុមហ៊ុនកុលសម្ព័ន្ធអប់រំគ្រុប ក្រោមអនុស្សរណៈ ( MOU ) រវាងសាកលវិទ្យាល័យ CamTech និងក្រុមហ៊ុនកុលសម្ព័ន្ធអប់រំគ្រុប បានចុះហត្ថលេខាដោយលោកបណ្ឌិត គៀង សុធី និងលោកបណ្ឌិត ជុំ សន្យា នៅថ្ងៃទី០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២...
Intellectual Gateway to the World

Intellectual Gateway to the World

News & Event Intellectual Gateway to the World សាលាកុលសម្ព័ន្ធបានបោះ ៥០០,០០០ ដុល្លារ (ហាសិបម៉ឺនដុល្លារ) ថែមទៀត រួមទាំងដីដែលមានផ្លូវបី ក្នុងរយះពេល៤ខែនេះ ដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រីកគុណភាពអប់រំ ដើម្បីឲ្យសិស្សានុសិស្សក្លាយខ្លួនជា Intellectual Gateway to the World...