សិក្ខាសាលាស្តីពី៖ ការសិក្សាអប់រំជាអាទិភាពទីមួយសម្រាប់គោលដៅជីវិត

8 Jun, 2022 | News & Events

ថ្ងៃពុធ ៩កើត ខែជេស្ឋ ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស. ២៥៦៦
រតនគិរី ថ្ងៃទី ៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២

សិក្ខាសាលាស្តីពី៖ ការសិក្សាអប់រំជាអាទិភាពទីមួយសម្រាប់គោលដៅជីវិត
វាគ្មិន៖ លោក ណាន ស៊ីថា អគ្គនាយកនិងជាស្ថាបនិកអង្គារ UWS និងភូមិខ្មែររីសត
អ្នកសម្របសម្រួល៖ ជុំ សន្យា ស្ថាបនិក ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងអគ្គនាយក ក្រុមហ៊ុនកុលសម្ព័ន្ធអប់រំគ្រុប